Velkommen til SOCIUS – Tænketank for social bæredygtighed

En bred skare af gode socialpolitiske kræfter mødtes 24. september 2019 for at skabe en bevægelse, med retning mod et mere socialt retfærdigt og socialt bæredygtigt samfund. Hermed er etableret

SOCIUS Tænketank for social bæredygtighed

Læs dagsorden og mere om det stiftende møde her

og i begyndelsen af november udsender vi et nyhedsbrev med referat fra det stiftende møde og muligheder for medlemsskab.

Kontakt:  info@socialpolitisk-platform.dk

Foto Preben Etwil