Om platformen

Socialpolitisk Platform er oprettet for at understøtte aktiviter i Kritisk socialpolitisk netværk, der blev dannet i august 2018.

Netværket består af en bredt sammensat gruppe af socialpolitiske aktører fra græsrodsbevægelserne, interesseorganisationerne, civilsamfundsorganisationerne, forskersmiljøerne, fagbevægelsen og socialpolitikkens praktikere.

På et møde i august 2018 besluttede netværket at igangsætte to processer:

  1. En arbejdsgruppe, der udvikler et forslag til vision, mål, organisering, finansiering og kommunikationsstrategi for en socialpolitisk tænketank (se mere her
  2. En arbejdsgruppe, der arbejdede med et socialpolitisk opråb

Denne hjemmeside og facebook gruppen Socialpolitisk Platform er iværksat for at samle de socialpolitiske aktører til at slutte op om det socialpolitiske opråb og til at danne rammen om et forum til debat.

Kritisk socialpolitisk netværk er åbent for alle, og du kommer med på netværkets mailliste ved at sende en mail til info@socialpolitisk-platform.dk.