SOCIUS – Tænketank

SOCIUS – Tænketank for social bæredygtighed er stiftet 24. september 2019

Her kan du se dagsorden for mødet og de bilag, der er udsendt.

Referatet vil blive klart i begyndelsen af november 2019.

Dagsorden for mødet var
1. Valg af dirigent og referent
2. Arbejdsgruppens beretning
3. Drøftelse og vedtagelse af navn
4. Drøftelse og vedtagelse af vedtægter  (Læs arbejdsgruppens udkast til vedtægter – nyt udkast fra 19.9.  her)
5. Udarbejdelse af idékatalog – i samtalegrupper, input til bestyrelsens arbejde
6. Præsentation af kandidaterne til bestyrelsen (Se arbejdsgruppens forslag til kandidater her)
7. Valg til bestyrelsen
8. Fastsættelse af kontingent for 2020
9. Præsentation af og tilmelding til arbejdsgrupper
10. Eventuelt

Forslaget til navn er SOCIUS – Tænketanken for social bæredygtighed. (Socius er latin og betyder forbundsfælle)

Der vil blive stillet forslag om at kontingentet fastsættes til 200 kr. for personlige medlemmer og 100 kr. for studerende. Kontingent vil blive aftalt med organisationer, dog minimum 200 kr.

På mødet kan du melde dig til arbejdsgrupperne, som er 1) fundraising, 2) kommunikation og presse, 3) events og arrangementer og 4) forskning og analyser.

Arbejdsgruppen: Henning Hansen, Laila Walther, Line Askgaard, Lole Møller, Malene Haarder, Malte Moll Wingender, Vagn Michelsen og Dorte Olsen